Hộp điều khiển tưới tự động

Hộp điều khiển tưới tự động

Model: 3406, 3409, 3412, 3416.

– Lập trình điều khiển 6, 9, 12 và 16 khu vực.
– 4 chương trình độc lập.
– Pin dự trữ để lưu chương trình khi mất điện.
– Kết nối được với máy tính nhằm kiểm soát hoạt động trên diện rộng.

Danh mục:

Liên hệ mua hàng