Đầu phun ROTOR, PROSPORT, Model 14003

Đầu phun ROTOR, PROSPORT, Model 14003

Model: 14003.

– Góc quay từ 40 đến 360 độ.
– Đầu phun rotor bán kính phun từ 15m đến 25m.

Danh mục:

Liên hệ mua hàng