Đầu phun ROTOR, PROPLUS, Model 11003

Đầu phun ROTOR, PROPLUS, Model 11003

Model: 11003

– Góc quay từ 40 đến 360 độ.
– Đầu phun rotor bán kính phun từ 9m đến 15m.

Danh mục:

Liên hệ mua hàng