Đầu phun ROTOR, MINIPRO, Model 13003

Đầu phun ROTOR, MINIPRO, Model 13003

Model: 13003.

– Góc quay từ 40 đến 360 độ.
– Đầu phun rotor bán kính phun từ 5m đến 9m.

Danh mục:

Liên hệ mua hàng