Sản phẩm

 • Cau vàng

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Mật cật, hèo bắc

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Ráy lá to

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Phát tài sọc

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Vạn niên thanh

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Ngũ gia bì đốm

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Lan ý

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Đầu phun ROTOR, MINIPRO, Model 13003

  Model: 13003.

  – Góc quay từ 40 đến 360 độ.
  – Đầu phun rotor bán kính phun từ 5m đến 9m.

 • Đầu phun ROTOR, PROPLUS, Model 11003

  Model: 11003

  – Góc quay từ 40 đến 360 độ.
  – Đầu phun rotor bán kính phun từ 9m đến 15m.

 • Hộp điều khiển tưới tự động

  Model: 3406, 3409, 3412, 3416.

  – Lập trình điều khiển 6, 9, 12 và 16 khu vực.
  – 4 chương trình độc lập.
  – Pin dự trữ để lưu chương trình khi mất điện.
  – Kết nối được với máy tính nhằm kiểm soát hoạt động trên diện rộng.

 • Đầu phun xòa, K-Spray

  Model: 74001, 76001, 7212.

  – Độ đẩy cao: 4” , 6”, 12” (10, 15, 30 cm).
  – Góc phun từ 0 đến 360 độ.
  – Phun hình tròn, hình chữ nhật và hình quạt điều chỉnh được góc tưới.
  – Đầu phun được sử dụng với các vòi phun khác nhau sẽ cho ra các kiểu tưới khác nhau.

 • Đầu phun ROTOR, PROSPORT, Model 14003

  Model: 14003.

  – Góc quay từ 40 đến 360 độ.
  – Đầu phun rotor bán kính phun từ 15m đến 25m.