Ngỡ ngàng xem lá sen khổng lồ, hai người đứng lên không chìm ở Đồng Tháp