Muốn trồng 1 triệu cây xanh, Hà Nội hãy nhìn cách người Singapore đưa rừng vào thành phố.