Hoa, cây cảnh

 • Cau vàng

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Mật cật, hèo bắc

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Ráy lá to

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Phát tài sọc

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Vạn niên thanh

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Ngũ gia bì đốm

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất

 • Lan ý

  Cây cảnh chuyên dùng để trang trí trong nhà, văn phòng làm việc, gọi là cây nội thất