Góc chuyên gia

Qui trình mua & bán hàng

Kính mời Quí Khách gửi yêu cầu đặt hàng cho chúng tôi theo qui trình sau: 1- Mời Quí khách đặt hàng theo Đơn đặt hàng Online Tại Đây. 2- Chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng của Bạn trong thời hạn tối đa là 24h của ngày làm việc với sự phản hồi một cách thỏa đáng nhất 3- Nếu hàng hóa có đủ tại [...]

Qui trình thi công sân vườn

Sau khi cả hai bên đã đồng ý hồ sơ thiết kế (Có thể hồ sơ thiết kê cảnh quan là do bên thứ 3 cung cấp) thì chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện qui trình thi công sân vườn theo các bước như sau: 1- Chúng tôi sẽ gửi bản chào giá (hoặc hồ sơ dự thầu) đến [...]

Qui trình Tư vấn thiết kế cảnh quan.

Mời Quí Khách đặt hàng cho chúng tôi tại mục “Liên hệ” hoặc Đặt YÊU CẦU cho chúng tôi Tại Đây. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trọng hạn định tối đa là 4h làm việc theo qui trình sau: 1- Sau khi tiếp nhận thông tin yêu yêu cầu từ bạn, chúng tôi sẽ cử nhân viên liên [...]

Qui trình Tư vấn và giám sát chất lượng hạng mục cảnh quan

Để cho việc đảm bảo chất lượng thi công hạng mục cảnh quan, chúng tôi nêu ra một số nội dung chính và trình tự cơ bản như sau: 1- Thống nhất bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các loại vật liệu dùng trong thi công cảnh quan 2- Bộ tiểu chuẩn này cung cấp [...]

Chat với Facebook

Giải Pháp Cảnh quan